שותפויות

אנו מאמינים ביכולתן של שותפויות ליצור שינוי רחב ומעמיק בתחום הצעירים בישראל. קרן גנדיר מקדמת ולוקחת חלק במגוון שותפויות תוך מגזריות ובין-מגזריות בין השחקנים הפועלים בתחום מהמגזר האזרחי, הציבורי והפילנתרופי. פעילות המבוססת על גמישות, עבודת צוות, אמון הדדי ותחושת מחוייבות לקידום שינוי משמעותי בשדה החברתי היא המפתח לפיתוח וקיימות התחום.

שותפויות מדינה

מיזם מעורבות חברתית של צעירים וצעירות בחברה הערבית
הקרן למפעלים מיוחדים - המוסד לביטוח לאומי, תכנית יתד, קרן גנדיר
מיזם מַעֲלֶה - ליווי רשויות בגיבוש תכניות אסטרטגיות לתחום הצעירים
רשות הצעירים, קרן רש"י וקרן גנדיר

מיזם משותף לפיתוח תשתית העבודה בשלטון המקומי ולמתן הכשרות לגורמי מקצוע בשלטון המקומי, לקידום אוכלוסיית הצעירים ולמיצוי הפוטנציאל הגלום בה

שותפויות פילנתרופיות

קרן שותפות
קרן גנדיר, קרן ברכה, קרן בלום, קרן לאוטמן וקרן ריין

פועלת לעידוד יצירת שותפויות והגברת הסולידריות בין הקבוצות השונות באוכלוסייה, תוך הגברת תפיסות של צדק ושוויון, כבוד לאחר וראיית המגוון כנכס  באמצעות תמיכה במיזמים חדשים בתחום, להכיר, לסייע למהלכי grass root  ולתרום להתפתחות eco-system של לחיות יחד בישראל

רשת קהילות בני מקום במרכזי הצעירים
קרן שח"ף, פדרציית וושינגטון, ג'וינט וקרן גנדיר

"רשת קהילות בני מקום"" הינה בית תומך, רעיוני ומקצועי עבור הקהילות המשימתיות המקומיות בישראל
תחת הרשת קיימות כיום 14 קהילות מקומיות בפריפריה החברתית והגאוגרפית הפועלות בשיתוף פעולה עם מרכז הצעירים המקומי
הרשת מאמינה בבני המקום כמחוללי השינוי ביישובם ובהתפתחות החיים הקהילתיים כמפתח לפיתוח של ערבות הדדית וצדק חברתי