קולות קוראים

כדאי להתעדכן על ההזדמנויות כשהן נפתחות בפייסבוק Facebook Icon או להצטרף לרשימת הדיוור Mail Icon

קול קורא לפיתוח תשתיות ארגוניות לשנת 2024 לחיזוק החוסן הנפשי של עובדות ועובדי הארגונים

מועד הגשה 05/05/2024

קול קורא זה מיועד רק לארגונים אליהם נשלח מייל אישי.

קרן גנדיר מבקשת לסייע לארגונים השותפים לפתח יכולות ותשתיות ארגוניות לחיזוק החוסן הנפשי של עובדות ועובדי הארגונים. לפיכך, אנו מפרסמים, זו השנה הארבע עשרה, קול קורא לפיתוח תשתיות ארגוניות.

 1. למי מיועדת התמיכה

ארגונים הנתמכים נכון למועד הגשת הבקשה על ידי קרן גנדיר, או שנתמכו על ידי הקרן בשלוש השנים האחרונות. אנא שימו לב כי הכוונה לתמיכות ישירות ומשמעותיות של הקרן ולא דרך שותפויות, מיזמים בהם הקרן שותפה או תמיכות קטנות וחד פעמיות. מייל עם פרטי הקול הקורא נשלח לארגונים הרלוונטיים.

 1. מהות התמיכה

התמיכה הינה חד שנתית ומיועדת לסייע לארגון ליצור או לחזק יכולות ותשתיות ארגוניות בתחום החוסן הנפשי של עובדות ועובדי הארגון. על מנת להגביר את אפקטיביות המהלך נדרשת הובלה והשתתפות של צוות ההנהלה, ומחויבות להטמעת המהלך בפעילות הארגון. אנא ראו פירוט דוגמאות לתחומים אפשריים (אך לא בלעדיים) במסמך המצורף.

ארגון יכול להגיש לקול הקורא בקשה אחת עבור פיתוח תשתית אחת. 

תמיכת קרן גנדיר לא תעלה על 50% מגובה עלות פיתוח התשתית ואינה מיועדת לשכר כ"א קבוע בארגון או ריטיינר קבוע לספק.

יש להציג מצ'ינג עבור עלות פיתוח התשתית (פירוט לגבי מה ניתן לכלול מופיע בקול הקורא המפורט).

 1. התהליך

את הבקשות יש להגיש בהתאם לפורמט המופיע במסמך המצורף. אורך הבקשה לא יעלה על שלושה עמודים. ארגונים המעוניינים יגישו בקשתם עד לתאריך ה- 5.5.2024 בשעה 12:00 לכתובת המייל noa.h@gandyr.com.

לבקשה תצורף התחייבות בכתב של מנכ"ל העמותה להובלת המהלך במידה ויאושר המענק. במידת הצורך לאחר הגשת הבקשה הראשונית נעמוד אתכם בקשר לצורך השלמת מידע או בירורים נוספים.

אנא שימו לב: אנו נשלח בדוא"ל חוזר אישור על הגעת הבקשה; במידה ולא קבלתם אישור כזה לאחר 72 שעות משליחת הבקשה, אנא פנו אלינו לבירור.

פורמט להגשת הבקשה הראשונית מופיע במסמך המצורף

 1. תהליך הבחירה:

קריטריונים לבחינה

 • המהלך הינו עבור תחום הצעירים בארגון
 • תינתן עדיפות לבקשות שיראו פוטנציאל להשפעה משמעותית של המהלך המוצע על שיפור חוסן עובדי הארגון
 • תינתן עדיפות לבקשות שיציגו יעדים מדידים ומערך מדידה מוגדר לבחינת אפקטיביות הפעולות שייעשו
 • מהלכים בהם יש רצף השתתפות ומחויבות של העובד ושל הנהלת הארגון

דגשים נוספים

 • מחויבות מנכ"ל/ית העמותה ואחריותו/ה להובלת המהלך היא תנאי הכרחי לאישור המענק
 • הקרן לא תממן רכישת ציוד
 • הקרן לא תממן פעילות שכבר קיימת בארגון או שהתבצעה טרם אישור המענק
 • לא תינתן תמיכה עבור ימי גיבוש / ימי הפוגה
 • לא תינתן תמיכה עבור מפגשים חד פעמיים אלא רק לסדרת מפגשים או תהליכים
 • לא יאושרו תמיכות עבור סופרוויז'ן פרטני
 • התמיכה אינה מיועדת לפעולות ישירות עם הצעירים עימם עובד הארגון
 • שימו לב להנחיות המצ'ינג שהוצגו בקול הקורא

ארגונים אשר יקבלו תמיכה במסגרת הקול הקורא יתבקשו לקחת חלק ביום למידה בנושא פיתוח חוסן בעבודת ארגון חברתי אשר תקיים הקרן. נבקש כי ביום זה ישתתפו מנהלי הארגונים / מנהלי משא"ן / סמנכ"לי הארגונים.

לפרטים נוספים, הנחיות ופורמט הגשה

המועד האחרון להגשת בקשה הוא 05/05/2024