מידע ומאמרים

הקרן משקיעה בפיתוח ידע אקדמי ויישומי בתחום הצעירים ובפרקטיקות פילנתרופיות. שילוב זרועות של פעילות אקדמית ומחקרי שדה מעשיים, מובילים להתמקצעות התחום ותומכים בתהליכי קביעת מדיניות. הקרן רואה ערך בידע נגיש לכולם, ופועלות להנגשת והפצת מידע לכלל השחקנים בזירה.

מוזמנים להכנס ולהפיץ הלאה

מאמרים, מחקרים ומצגות בתחום הצעירים

חברה אזרחית

פורומים וקואליציות של ארגונים

תקופת הבגרות הצעירה

משבר הקורונה

השתתפות אזרחית

צעירים בישראל

צעירים וצעירות בסיכון

בטעינה