קרן גנדיר, טוב שבאתם!

קרן פילנתרופית ישראלית מאז 2004

גילינעהדריהיודירולי

מסורת משפחתית רב דורית של פילנתרופיה ואחריות חברתית.

קרן גנדיר תומכת בארגונים חברתיים המתמקדים בצעירים ומעניקים להם כלים להשתלב בחברה הישראלית כאזרחים תורמים ומועילים.
הקרן מטפחת התמקצעות של ארגוני חברה אזרחית ומחזקת תשתיות ארגוניות. הקרן יוצרת חיבורים ושיתופי פעולה תוך מגזריים ובין מגזריים ופועלת לחיזוק חוסנה של החברה הישראלית תוך עידוד פתרונות יציבים, ישימים וארוכי טווח.

את הקרן ניהלה מהקמתה ועד שנת 2018 ד"ר רונית עמית.

חדשות

קול קורא להגשת בקשות לפיתוח תוכניות חדשניות בתחום השתתפות ומעורבות חברתית לצעירים ולצעירות בהדרה מהחברה הערבית إعلان عام لتقديم طلبات لتطوير برامج مبتكرة في مجال الانخراط والمشاركة الاجتماعية للشبان والشابات المستبعدين من المجتمع العربي من

בשנים האחרונות התגברה התובנה כי לצד החשיבות של פיתוח מסלולי השכלה וקריירה של צעירים וצעירות בחברה הערבית, יש חשיבות אדירה להתפתחות מעורבותם החברתית וכי יש לכך השפעה קריטית על השתלבותם המיטבית בכלכלה ובחברה בישראל, ובקידום המוביליות החברתית של צעירים.

 

לאור זאת, אנו שמחות להציג את הקול הקורא של הקרן למפעלים מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי בשיתוף תכנית יתד- התוכנית הלאומית לקידום צעירים וצעירות במצבי סיכון וקרן גנדיר ומזמינות ארגונים להגיש בקשות לפיתוח מענים, התערבויות ומודלים ניסיוניים וחדשניים בתחום: קידום מעורבות חברתית בקרב צעירים וצעירות מהחברה הערבית. הכוונה לצעירים מכלל הקבוצות בחברה הערבית תוך שימת דגש על צעירים וצעירות הנמצאים במגוון מצבי הדרה.

 

קול קורא זה מיועד לבנות נדבך נוסף על הניסיון שנצבר בקרב ארגוני השטח בכל הנוגע למעורבות חברתית של צעירים ערבים ולשים דגש על הצעירים והצעירות בקרב החברה הערבית, אשר אינם משתלבים לרוב בתוכניות הקיימות כיום (שרובן מיועדות לצעירים באקדמיה, או לתוכניות מנהיגות).

 

ב- 18.1.2022 יתקיים מפגש חשיפה בזום בו ניתן יהיה לשאול שאלות על התהליך. אנו ממליצות מאוד להירשם למפגש זה.

לשם קבלת הזמנה למפגש יש להירשם מראש בקישור (לא ישלח קישור לזום ולא תתאפשר השתתפות ללא הרשמה מראש):

להרשמה למפגש חשיפה

 

את הבקשות ניתן להגיש עד ל- 23.2.2022

אנא שימו לב כי כל ההגשה מתבצעת באופן מקוון דרך הקישורים במסמכים הבאים:

קול קורא בעברית

קול קורא בערבית