המחוון להשתתפות אזרחית של צעירים בישראל

למה מתכוונים כשאומרים השתתפות אזרחית ואיך זה קשור לפעילות הקרן?

במהלך השנים זיהתה הקרן פערים בהבנה ובפרשנות של המונח 'השתתפות אזרחית' בקרב קהלים רבים וכן קושי לתרגם אותו לפעילויות קונקרטיות. בהתאם לאסטרטגיית הפעולה של הקרן, חברנו אל הרשת הישראלית להתנדבות ולארגוני צעירים רבים נוספים ויחד גיבשנו את המחוון. המחוון מסייע בהגדרת המשמעות של המונח, ממפה את הזירות ואופני הפעולה המרכיבים את ההשתתפות האזרחית ומסייע לארגונים

הבסיס הערכי למחוון

 • כבוד האדם

  כבוד האדם

 • שוויון הזדמנויות

  שוויון הזדמנויות

 • סולידריות ושייכות

  סולידריות ושייכות

 • דמוקרטיה

  דמוקרטיה

 • אומץ ואחריות לחולל שינוי

  אומץ ואחריות לחולל שינוי

פעילותן של קרן גנדיר ושל הרשת להתנדבות ישראלית בכלל, ובתהליך הפיתוח של התפיסה האזרחית המוצגת במסמך זה בפרט, צומחת מתוך תפיסת עולם המושתתת על הערכים המתוארים להלן. תפיסת עולם זו והערכים הללו הם אבן הבוחן הראשונה עבורנו בקרן גנדיר בבחינת השתתפות אזרחית אפקטיבית.

 1. כבוד האדם – ההכרה בערך האיש והאישה באשר הם, בקדושת חייהם ובהיותם בני חורין.
 2. שוויון הזדמנויות – זכאותם של כל איש ואישה להזדמנות שווה למימוש עצמי וכלכלי, ללא תלות ברקע האישי שלהם.
 3. סולידריות ושייכות – מארג של יחסים הקושר את האיש והאישה לקבוצת אנשים רחבה, שבה מתקיימים רגשות והתנהגויות של אמפתיה וערבות הדדית.
 4. דמוקרטיה – שמירה על שיטת ממשל שבה לאזרחים ולאזרחיות יכולת להשפיע על אופי השלטון באמצעות בחירת נציגים למוסדותיו השונים ושבה נשמרות זכויות המיעוט.
 5. אומץ ואחריות לחולל שינוי – האחריות, הזכות והחובה האישית של היחיד להוביל או להיות חלק מהמאמצים לשיפור ולקידום נושאים הנוגעים לחברה שבה הוא חי.