תשתיות פילנתרופיות

כמשפחה עם מסורת נתינה ארוכת שנים, אנו עוסקות באופן תדיר בשאלה מה תפקיד הפילנתרופיה ומה התפקיד שלנו בעיצובה בישראל.
מיום שקמה הקרן המשפחתית אנו משקיעות זמן ומשאבים בפיתוח תפיסות פילנתרופיות, פרקטיקות ואסטרטגיות לנתינה משמעותית ומיטבית.

אנחנו ממשיכות כל השנים בלמידת מודלים משפחתיים מרחבי העולם, בבחינת אסטרטגיות נתינה שונות, משתתפות בסדנאות וכנסים,
מובילות מהלכים משותפים עם פילנתרופים מהארץ והעולם ולוקחות חלק פעיל בארגונים מובילים בתחום.

מסגרות פילנתרופיות בהן אנו לוקחות חלק

חברות ותמיכה ב- JFN

ארגון Jewish Funders Network הוקם בשנת 1988 בארצות הברית בידי קבוצה של פילנתרופים יהודים שרצו לעודד פילנתרופיה איכותית על ידי יצירת פלטפורמה של שיתוף, עשייה ולמידה. JFN ישראל הוקם במטרה לאפשר לתורמים ובעלי הון ישראלים להחליף רעיונות בנוגע למעורבותם הפילנתרופית ולהרחיב את מעגלי הנתינה שלהם.
חברות בקבוצת הצעירים של JFN.

תכנית "דור ההמשך" ופורום הצעירים של JFN

תכנית דור ההמשך מאגדת קבוצת תורמים צעירים (מתחת לגיל 45) שהינם דור העתיד של בעלי ההון בישראל. הקבוצה עוסקת בהשתלבותם בפילנתרופיה ובדילמות עמן הם מתמודדים. תכנית דור ההמשך פעלה במשך שלוש שנים ולאחר פגרה וגדילה משמעותית במספר המשפחות בארגון, נפתחה מחדש ב2017. פורום הצעירים מהווה פרק ב' עבור רבים מבוגרי תכנית דור ההמשך. הפורום נפגש על בסיס רבעוני ומאפשר מרחב ייחודי בו הקהילה הצעירה של JFN יכולה להכיר ולדון בנושאים ייחודיים לה.

תמיכה וחברות בוועד המנהל של המרכז לפילנתרופיה משפחתית

המרכז לפילנתרופיה משפחתית מקדם בניה של תרבות של פילנתרופיה משפחתית בקרב תורמים ישראלים. המרכז מקדם תוכן, תכניות וייעוצים בשני צירים מרכזיים: האחד - פילנתרופיה בינדורית, הורות במשפחות עם הון / פילנרתופיה, פיתוח תרבות של פילנתרופיה משפחתית עם ילדים קטנים ועוד. השני – תורמים צעירים ודור המשך לפילנתרופיה, מנהיגות פילנתרופית ישראלית עתידית.

חברות ותמיכה בקבוצת "יכולים נותנים"

"יכולים נותנים" היא יוזמה לקידום הפילנתרופיה בישראל. זוהי קבוצה של עשרים משקיעים חברתיים ישראלים, שבחרו לפעול במשותף על מנת להרחיב משמעותית את מעגל הפילנתרופיה הפרטית בישראל תוך הגדלת האפקטיביות שלה.

חברות ומעורבות בפורום הקרנות

פורום הקרנות הוקם בשנת 1988 על ידי מספר מנהלי קרנות פילנתרופיות. כיום חברות בו 83 קרנות פילנתרופיות להן נציגים בישראל. הפורום מהווה מקום מפגש לאנשי מקצוע ומציע הזדמנויות ללמידה ושיתוף בידע ורעיונות.

חברות בקפיטליזם קשוב ישראל

ארגון קפיטליזם קשוב ישראל, הינו הנציגות הישראלית של הארגון הבינלאומי Capitalism Conscious. הארגון פועל ליצירת קהילת עסקים קשובים רחבה ומשמעותית כדי להשפיע לטובה וברוח סולידרית על החברה הישראלית, הסביבה והמדינה. הארגון מקדם את חשיפת הקהילה העסקית למודל הקשוב, הכולל מנהיגות קשובה, תרבות ארגונית קשובה, ייעוד עסקי מעבר להשאת רווח ושותפות עם מחזיקי העניין. לארגון קהילה משמעותית ומשפיעה.

חברות במועדון המנכ"לים Business Roundtable Israel

Business Roundtable Israel – מועדון המנכ"לים של ישראל פועל מטעם הפורום הכלכלי חברתי, נשיאות המגזר העסקי בישראל והקרן לצמצום פערים בחברה הישראלית. המועדון פועל במטרה להשפיע על סדר היום הציבורי ולפעול יחד לפיתוח ויישום פתרונות עם ערך עסקי וחברתי לסוגיות ואתגרים עימם צפויה מדינת ישראל להתמודד בעשורים הקרובים. ההנחה היא כי הכוח, הידע והניסיון של המגזר העסקי, ישמשו מנוע רב מגזרי לשינוי בסדרי גודל לאומיים.