פורומים

הקרן רואה לנגד עיניה שלם הגדול מסך חלקיו, ומאמינה כי פעולה משותפת ומתואמת של ארגוני החברה האזרחית, הפועלים באותו תחום או מול אותה אוכלוסייה, יכולה להוביל להשפעה משמעותית וחשובה בנוסף להשפעה של כל ארגון בנפרד. פעולה משותפת אפקטיבית, דורשת תשתית תפעולית יציבה וארוכת טווח, ולכן הקרן תומכת בפורומים תוך-מגזריים ורואה בהם פלטפורמה משמעותית לחיזוק תחום הצעירים בישראל.
פעילות הפורומים מאיצה את התמקצעות תחום הצעירים, יוצרת מענים משותפים למספר ארגונים ומקדמת מדיניות ותודעה ציבורית רחבה.

פורומים בתמיכת קרן גנדיר

נראות - פורום ארגוני צעירות

הפורום פועל למען קידום והעצמה של צעירות באמצעות כלים לשינוי מדיניות, יצירת פלטפורמות לקידום ההתמקצעות בתחום והנגשת ידע לצעירות ולעובדות.

פורום הארגונים למען צעירים בסיכון

הפורום פועל לייצר פתרונות ומענים לצעירים במצבי סיכון ולעודד פיתוח מקצועי של הידע והכלים של הצוותים המקצועיים בארגונים.

פורום ארגוני בוגרים

הפורום מהווה פלטפורמה להיוועצות ולמידת עמיתים, שמטרתה קידום המקצועיות ועידוד שיתופי פעולה בין ארגונים בשדה האזרחי לצורך יצירת שינוי חברתי משמעותי.

מועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות בישראל

המועצה פועלת לחיזוק המרקם החברתי בישראל באמצעות סיוע ופיתוח תנועות, ארגונים ורשתות של קהילות משימתיות בכל הארץ בדגש על פריפריה חברתית וגיאוגרפית.

צעירי ישראל - רשת מרכזי הצעירים

ארגון הגג של מעל 100 מרכזי צעירים, פועל להצבת נושא הצעירים על סדר היום הציבורי וליצירת מענים רלוונטיים לצעירי וצעירות ישראל.

קו אימפקט – השותפות לקידום תעסוקה בחברה הערבית

פועל לקידום תעסוקת צעירים בחברה הערבית בישראל באמצעות פעילויות, עיצוב מדיניות ופיתוח כלים לקידום חברה משותפת.

הפורום לקידום השירות האזרחי-לאומי 

הפורום פועל לקדם שירות אזרחי-לאומי כנורמה חברתית בישראל, בדגש על אוכלוסיות מוחלשות, מתוך הבנה כי ההתנדבות מקדמת הזדמנות שווה וניידות חברתית.

פורום תעסוקת צעירים

הפורום מבקש ליצור חיבור בין ארגוני השטח בתחום תעסוקת צעירים למקבלי ההחלטות ולהביא בפניהם מענים מותאמים, מדויקים, יצירתיים ואפקטיביים להתמודדות עם המשבר הקשה שפוקד את הצעירים בישראל.

מנהיגות אזרחית
ליווי ותכלול פורומים

ארגון הגג של ארגוני החברה האזרחית והמגזר השלישי בישראל, העוסק בסוגיות רוחב משותפות ומוביל תהליכים פנים מגזריים לחיזוק החברה האזרחית.