חזון ואסטרטגיה

לקרן גנדיר חזון משפחתי, בו בנות ובני המשפחה שותפים מלאים בהובלת הקרן, בעיצוב וגיבוש אופי פעילותה. המשפחה משקיעה את כלל המשאבים העומדים לרשותה לטובת מימוש החזון המשותף.

קשר רב דורי מתמשך אשר שורשיו בסלוניקי שביוון בשנות ה-30 של המאה הקודמת, הוא שמאפשר לחזון להתממש, ולצפות אל פני העתיד, לדור הרביעי והחמישי של המשפחה בישראל בהובלת יודי יובל רקנאטי ובנותיה.

יודי יובל רקנאטי ובנותיה

קרן גנדיר בחרה להתמקד בתחום הצעירים בישראל

תקופת החיים הצעירה, בגילאי 18-30, מזמנת אתגרים לצד הזדמנויות אדירות. דור הצעירים הוא דור האזרחים והמנהיגים של היום ושל המחר. על מנת להבטיח שגשוג וצמיחה של החברה הישראלית במישור החברתי, הכלכלי והסביבתי בשנים הבאות, יש להתייחס לאתגרים ולהזדמנויות הייחודיים לקבוצת הגיל הזו.

הקרן שואפת להרחבה והתמקצעות של תחום הצעירים בישראל

שינוי עמוק, ארוך טווח ומשמעותי מחייב קודם כל תמיכה בארגוני החברה האזרחית המובילים עשייה חברתית וערכית. הקרן מעודדות יצירה של "כלכלת פתרונות" בתחום הצעירים בישראל: רשת של חיבורים בין גופים מקצועיים מכלל המגזרים הפועלים במשותף ליצירת פלטפורמות ומענים מיטביים עם ועבור צעירים.

 

עקרונות מנחים

 • גישת מחזיקי עניין, מבט רחב וארוך טווח על צעירים בגילאי 18-30.
 • פעילות לקידום מדיניות לתחום הצעירים.
 • סטנדרט מקצועי גבוה ומכוון תוצאות. השקעה בתשתיות והתמקצעות הארגונים לצד תמיכה בתוכניות ופרויקטים באמצעות קולות קוראים.
 • קידום שיתופי פעולה ועידוד חיבורים בין הגורמים הפועלים בתחום הצעירים במטרה להרחיב ולייעל את כלל העשייה וההשפעה בתחום.
 • חתירה להגדלת מקורות המימון לתחום, לרבות גיוס פילנתרופיה, ממשלה, רשויות מקומיות ויצירת מקורות מניבי הכנסה.
 • קידום והטמעת חדשנות ופתרונות פורצי דרך המבוססים על ראייה עתידית כלל מערכתית בתחום הצעירים ובפרקטיקות פילנתרופיות.
 • פיתוח והנגשה של ידע אקדמי ויישומי בישראל.

מודל הפעולה ח.ש.מ.ל

חדשנות

הקמת תשתית שתתמוך בהצמחת מיזמים ומודלים חדשניים, במטרה לייצר ידע רלוונטי ומתפתח

שיתופי פעולה

עידוד ותמיכה בשותפויות וקואליציות תוך מגזריות, ובינמגזריות, כולל יצירת תשתית ידע לניהול רשתות

מימון

הגדלת מקורות המימון לתחום מפילנתרופיה ועסקים, ממשלה ומקורות מניבי הכנסה

למידה ופיתוח תשתיות

פיתוח תשתיות לידע ומידע נגיש ורלוונטי, כולל יצירת פרופסיה ומומחיות של אנשי מקצוע

השקעות אימפקט

קבוצת גנדיר מחזיקה בגישה שהשקעות הקבוצה בין אם בקרן הפילנתרופית או בקבוצת ההשקעות צריכות להיות בעלות בסיס ערכי משותף. בשנים האחרונות חלה התפתחות משמעותית בעולם השקעות האימפקט וגם בגנדיר הגדרנו השקעות ייעודיות אשר להן אימפקט חברתי ו/או סביבתי מדיד. פורטפוליו הקבוצה עובר תהליך מדורג של התקרבות בין ערכי הקבוצה כפי שנוסחו בקרן הפילנתרופית: חדשנות, גיוון, מוביליות חברתית, מיצוי פוטנציאל אישי, שותפויות ושיתופי פעולה ובין תחומי המומחיות של הקבוצה בהיי טק, סטארט אפים, אנרגיה, נדל"ן, תעשיה וניהול תיקי השקעות גלובליים. הלימה זו מביאה לידי ביטוי את הרצון של המשפחה להשתמש בכלל המשאבים העומדים לרשותה על מנת לקדם את העולם בו אנו רוצים לחיות ואותו אנחנו רוצים להשאיר לדורות הבאים.

מתוך אמונה ששותפות רעיונית ושפה אחידה יקדמו באפקטיביות פתרונות ברי קיימא, הקרן והקבוצה פועלת ברוח 17 יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא (UN SDG's) עם דגש מיוחד על יעדים אלו:

 • 4 חינוך איכותי
 • 5 שוויון מגדרי
 • 8 עבודה מהוגנת וצמיחה כלכלית
 • 10 צמצום האי-שוויון
 • 11 ערים וקהילות מקיימות
 • 16 שלום, צדק וחוזק המוסדות
 • 17 שותפות להשגת היעדים