קולות קוראים

כדאי להתעדכן על ההזדמנויות כשהן נפתחות בפייסבוק Facebook Icon או להצטרף לרשימת הדיוור Mail Icon

קרן שֻׁ ו תָּפוּת למיזמי חיים משותפים וטוב משותף - קול קורא מחזור ב' 2021

מועד הגשה 31/05/2021

קרן שֻׁ ו תָּפוּת למיזמי חיים משותפים וטוב משותף הינה מהלך ביוזמת קרן בלום, קרן לאוטמן, קרן גנדיר, קרן ברכה, קרן ריין, קרן מטר וקרן נדב.

אנו שמחים לשתף כאן את הקול הקורא אך אנא שימו לב כי זהו אינו קול קורא של קרן גנדיר ולקרן אין מידע מעבר למופיע מטה!

 

החברה במדינת ישראל מורכבת מפסיפס קבוצות, מגזרים וזהויות שונים. מרבית הקהילות חיות בנפרד זו מזו, מחנכות את ילדיהן במערכות נפרדות, ניזונות מכלי תקשורת מגזריים וצורכות תרבות שונה. מציאות זו נתפסת פעמים תכופות כשורש לחוסר יציבות ומקור לשסעים בין החלקים השונים בחברה בישראל. בהעדר מגע והכרות מעמיקים, עשויים חברי הקהילות האחרות להיתפס כמאיימים על עצם זהותם של השונים מהם.

לכלל הקהילות בחברה בישראל יש חלק במרחב החיים המשותף; על כן, יש לקדם בניה משותפת של מרחב זה, בפתרונות מעשיים, על ידי מגוון הקבוצות המרכיבות אותו, תוך שמירה על ייחודה של כל קהילה.

לאחר שנת פעולה ראשונה אנו שמחים להוציא קול קורא שני, המיועד למיזמים ותכניות העוסקים בטוב משותף בחברה הישראלית ובחיבור בין קהילות על בסיס של תפיסת המגוון כעושר והתרבות כנכס, כבוד ושוויון.

כמו כן, אנו שמחים להכיר לכם את המיזמים הנבחרים של השנה הראשונה – מצורפת חוברת המיזמים.

מטרות המהלך

תמיכה במיזמים חדשים כדי להכיר ולסייע למהלכי grass root (מהלכים שצומחים מהשטח), לחזק את הערכים הדמוקרטים ולתרום להתפתחות eco-system של חיים משותפים בישראל.

מסגרת התמיכה

מענק עד 50,000 ₪  שיינתן לאחר תהליך מיון, ועל פי החלטה בלעדית של ועדת המיון.

הקרן תעמיד לרשות המיזמים הזוכים, על פי צורך, בנק של עד 5 שעות יעוץ במגוון נושאים כגון: גיוס משאבים, פיתוח אסטרטגיה וניהול תקציב מיועצים מומחים.

תנאי סף:

  • כספי המענקים יועברו רק דרך עמותה בעלת אישור ניהול תקין וסעיף 46.
  • מיזם קיים לפחות חצי שנה ובן שנתיים לכל היותר.

קריטריונים:

  • יוזמות המקדמות תפיסות של חיים משותפים ושל טוב משותף, לצד ייחודיות ושגשוג קהילתי בקרב אזרחי ישראל.
  • למיזם פוטנציאל גדילה והתרחבות.
  • יש לפחות עוד שותף מממן אחד.
  • המענק לא יעלה על 50% מתקציב המיזם.
  • עדיפות למיזם העוסק ביחסים בין שלוש קהילות לפחות בחברה הישראלית.
  • לא יתקבלו בקשות העוסקות במחקר, מלגות, אירועים חד פעמיים, יוזמות מפלגתיות.
  • לא יתקבלו בקשות למענק המשך למיזמים שזכו למענק מקרן שותפות , למעט מיזמים שזכו במענק עידוד.

לפרטי הקול הקורא המלאים

תהליך הגשת הבקשה

הגשת בקשה כתובה על פי הפורמט המצורף לקול הקורא בלבד, עד לתאריך 31.5.21 כ' בסיוון תשפ"א לכתובת מייל : leni@lautmanfund.org.il

המועד האחרון להגשת בקשה הוא 31/05/2021